NWO-oproep voor onderzoek naar integrale aanpak voor verbinding tussen stad en land

Bert van ReesNieuws

Momenteel ontbreekt er in Nederland een integrale aanpak waarmee ruimtelijke oplossingen voor het biofysisch systeem kunnen worden aangepakt. Daarom opent NWO een nieuwe oproep voor projecten getiteld ‘Stad en land in samenhang’ dat zich erop richt om met nieuwe kennis en oplossingen een bijdrage te leveren aan deze integrale aanpak. Voor deze oproep wordt er ingezet op interdisciplinair onderzoek waarbij samenwerking wordt gezocht tussen verschillende disciplines met relevante kennisinstellingen (inclusief hogescholen), publieke en private partners, en midden- en kleinbedrijf.

Het oplossen van huidige problemen zoals biodiversiteitsverlies, droogte, water- en bodemvervuiling, behoeft onderzoek dat bijdraagt aan de ontwikkeling van integrale oplossingen via interacties tussen stad en land. De oproep ‘Stad en land in samenhang’ heeft als doel om kennis en inzichten op te doen om Nederland toekomstbestendig te maken door stedelijke en landelijke regio’s beter met elkaar te verbinden. Met een integrale aanpak kunnen opgaven op het gebied van ruimtelijke oplossingen voor het biofysische systeem en demografische, sociaaleconomische ontwikkelingen tot synergie leiden en elkaar versterken.

Meer informatie

Deel dit bericht