NWO opent oproep voor PPS-projecten voor fundamenteel onderzoek

Bert van ReesNieuws

NWO heeft een oproep geopend voor publiek-privaat onderzoek binnen het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen. De oproep komt voor uit het ENW PPS-fonds van NWO en biedt verschillende mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven (incl. het MKB) en kennisinstellingen binnen de topsectoren Agri & Food, Chemie (incl. BBE), Energie, Hightech Systemen & Materialen en ICT. Voorstellen moeten in de kennis- en innovatieagenda(’s) van één of meer van deze topsectoren passen. Het ENW-PPS-fonds kent vier verschillende samenwerkingsvormen, die zijn samengevat in twee aparte calls: de call ENW PPS-fonds 2019 en de call KIEM 2019. Het fonds heeft in 2019 ca. 12 miljoen euro beschikbaar.

Bij de indiening van een projectvoorstel moet ook een passendheidsverklaring vanuit één van de topsectoren worden ingestuurd. Indieners moeten daartoe dit formulier invullen en indienen bij TKI Agri & Food. De door het TKI goedgekeurde formulier moet vervolgens samen met het projectvoorstel worden ingediend bij NWO.

Meer informatie

 

Deel dit bericht