NWO financiert vijf grote interdisciplinaire consortia

Bert van ReesNieuws

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) steekt, vanuit het Crossover-programma, in totaal 39 miljoen euro in vijf grote, interdisciplinaire onderzoeksconsortia.Twee van deze consortia zijn actief op het terrein van agrifood.

Binnen de consortia slaan wetenschappers uit sterk uiteenlopende disciplines de handen ineen met publieke en private partners. Ze richten zich naast het onderzoek sterk op het bevorderen van samenwerking tussen uiteenlopende vakgebieden en de koppeling met toepassingsgericht onderzoek.

Het Crossover-programma is nieuw binnen NWO en is onderdeel van de NWO-bijdrage aan het Kennis- en Innovatie Contract 2018-2019. Met dit contract onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de inhoudelijke ambities voor de topsectoren, met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken.┬á In vergelijking met de ‘reguliere’ publiek-private samenwerkingen bestrijken de projecten in het Crossover-programma een breder palet van topsectoren en andere onderzoeksagenda’s.

Voor de Topsector Agri & Food zijn met name twee projecten interessant:

  • MOCIA: Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen met cognitieve achteruitgang toe. Het MOCIA-programma richt zich op het kunnen signaleren van een verhoogd risico op cognitieve achteruitgang en het verbeteren van preventie door het ontwikkelen van een gepersonaliseerde leefstijlinterventie.
  • SYNERGIA: Het doel van dit programma is de ontwikkeling van een productiesysteem dat de ecologie als uitgangspunt neemt en daarbij wordt ondersteund door slimme technologie.

Deel dit bericht