NWA-Route ‘Duurzame productie van gezond en veilig voedsel’ werpt vruchten af

Bert van ReesNieuws

De route ‘Duurzame productie van gezond en veilig voedsel’ van de Nationale Wetenschapsagenda is door vertegenwoordigers vanuit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen nader geconcretiseerd in een plan van aanpak. Tegelijkertijd heeft de route al tot verschillende concrete vervolgen geleid.

De Nationale Wetenschapsagenda beschrijft de terreinen waarop Nederland bij uitstek op internationaal niveau verschil kan maken. Voor deze terreinen zijn routes beschreven hoe Nederland zijn positie verder kan verstevigen en verzilveren. Eén van deze routes is ‘Duurzame productie van gezond en veilig voedsel’.

In het afgelopen jaar heeft een brede groep van vertegenwoordigers vanuit bedrijfsleven, brancheorganisaties, overheid, ngo’s en onderzoeksinstellingen in verschillende bijeenkomsten een plan van aanpak ontwikkeld om de eerder in deze route gedefinieerde game changers te realiseren. De uitkomsten daarvan zijn samengevat in een brochure die hier te downloaden is. Ook een Engelstalige versie is beschikbaar, onder andere voor de lobby richting EU.

De denkprocessen binnen deze NWA-route, die wordt getrokken vanuit de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food en High Tech Systems & Materials, hebben ondertussen al geleid tot inbedding van deelthema’s in calls van NWO (Groen II) en de cross-over call van High Tech to Feed the World (HT2FtW). Ook bij de actuele (en toekomstige) programmering van de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda’s van de topsectoren is de input van de NWA-route meegenomen.

Het recent gestarte Sustainable Food Initiative, dat getrokken wordt door een breed consortium van bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen, is ontstaan vanuit deze route. Deze NWA-route heeft een prominente plek gekregen in de 2-pager voor de Maatschappelijke Uitdaging Landbouw en Voedsel, en enkele onderdelen staan ook in het nieuwe Kennis- en Innovatiecontract van de topsectoren met NWO.

Door de betrokkenheid van zowel bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties, (kennis)netwerken en andere partijen/personen is een sterke gemeenschap rondom deze route gevormd.

Deel dit bericht