Nieuwe stimuleringsregeling voor versterking innovaties smart agrifood

adminNieuws

Met de regeling Seed Money Projecten High Tech wil de Topsector Agri & Food innovaties op het gebied van smart agrifood versterken. Ondernemers uit beide sectoren krijgen steun bij het vinden van samenwerkingsmogelijkheden.Met deze regeling kunnen ondernemers expertise van de onderzoeksinstituten van Wageningen UR inschakelen om de haalbaarheid van een idee te onderzoeken. Bovendien worden ze ondersteund bij het vormen van een consortium dat gezamenlijk het innovatieve idee gaat uitwerken tot een marktrijp concept.

Deel dit bericht