Nieuwe openstelling Sabe-regeling in voorjaar

Bert van ReesNieuws

Dit voorjaar wordt de Sabe-regeling (Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie) opnieuw opengesteld. Deze regeling heeft tot doel om de kennisoverdracht naar het boerenerf te versnellen en draagt ook bij aan de transitie naar kringlooplandbouw, verduurzaming landbouw en stikstofreductie. De onderdelen die worden opengesteld zijn: cursus- en opleidingsvouchers voor agrarische ondernemers en adviseurs, adviesvouchers voor onafhankelijk advies en vouchers voor het laten opstellen van een bedrijfsplan ten behoeve van omschakelen naar een duurzame bedrijfsmodel. De precieze openstellingsdatum wordt nog gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen.

Meer info

Deel dit bericht