Nieuwe Kennis- en Innovatieagenda voor samenleving, sector en economie

Bert van ReesNieuws

Landbouw en voeding is wereldwijd een groeisector met grote maatschappelijke uitdagingen en belangrijke economische kansen. De Topsector Agri & Food wil de vooraanstaande positie die Nederland wereldwijd op dit terrein inneemt verder uitbouwen en versterken. De Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 geeft richting aan de inzet van middelen voor onderzoek en innovatie in de komende jaren. Vijf kernthema’s staan daarbij centraal: (1) gezond en veilig voedsel, (2) klimaatneutraal geproduceerd, (3) in circulaire systemen, (4) met inzet van slimme technologie en (5) aangestuurd door consument en maatschappij. Op basis van deze agenda kunnen partijen projectvoorstellen indienen voor financiering.

De Kennis- en Innovatieagenda is hier te downloaden.

Deel dit bericht