Negen nieuwe Kennis op Maat-projecten gehonoreerd

Bert van ReesNieuws

Kennis op maat projecten

De eerste oproep in 2021 voor Kennis op Maat-voorstellen heeft geleid tot een positief advies voor 9 nieuwe projecten. Met de projecten uit deze oproep investeren de Topsector Agri & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen in de vertaling van bestaande kennis naar handelingsperspectief voor MKB-ers inclusief land- en tuinbouwbedrijven.

Voor het programma Kennis op Maat reserveren de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen jaarlijks budget voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. De projecten zijn gericht zijn op MKB-ers in de beide topsectoren. De projectbudgetten, waar private partijen ook aan bijdragen, worden ingezet bij Wageningen Research.

Samen met de oproepen voor Kennis op Maat-voorstellen in 2020 zijn er nu 40 projecten gehonoreerd. In het najaar van 2021 volgt een nieuwe oproep.

 

Deel dit bericht