MIT-regeling voor duurzame dierlijke producten

Bert van ReesNieuws

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zet in 2020 de MIT-regeling in om technologische innovaties te ondersteunen die bijdragen aan verduurzaming en het verdienvermogen van veehouders. Voor 2020 is € 1,35 miljoen vanuit de klimaatenveloppe beschikbaar gesteld voor haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten die vallen onder het thema Duurzame Dierlijke Producten van het MIT-MKB-programma Agri&Food 2020. Daarnaast kunnen mkb-ondernemers met een kennisvraag over duurzame dierlijke producten terecht bij de bestaande kennisvouchers in de MIT-regeling van het ministerie van EZK.

Met deze subsidie wordt een bijdrage geleverd aan de beweging naar kringlooplandbouw en het Programma Duurzame Veehouderij dat specifiek inzet om samen met andere partijen de veehouderij te verduurzamen. Eén van de opgaven is het vergroten van het marktaandeel duurzame dierlijke producten. Veel opgaven, zoals het reduceren van emissies, het verbeteren van dierenwelzijn en diergezondheid, het sluiten van de mest-veevoerkringloop en het herstel van biodiversiteit, komen samen bij de veehouder. Investeringen in emissiereductie en andere verduurzamingsmaatregelen kunnen de veehouders meerkosten opleveren, die terugverdiend moeten worden. Daarnaast willen ook de afzetkanalen en de partijen in de voedselketen een verdienmodel hebben voor duurzame dierlijke producten. Deze subsidie richt zich daarom op alle mkb-ondernemers – van veehouder tot en met afzetkanaal – die door middel van een technologische innovatie  het op de markt brengen van duurzame dierlijke producten stimuleren en daarmee bijdragen aan het verdienmodel van de verduurzamende veehouder.

Aanvragen voor deze subsidie kunnen direct bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ingediend.

Deel dit bericht