Missie India krijgt vervolg in nieuwe missie 2020

Bert van ReesNieuws

Van 14 tot 18 oktober bracht het koningspaar een staatsbezoek aan India. Dit viel samen met de 25e editie van de Tech Summit. Met Nederland als partnerland stond deze editie in het teken van de agri-, water- en health-nexus, voor zowel Nederland als India belangrijke onderwerpen om de samenwerking op te intensiveren. Ruim 37 bedrijven en kennisinstellingen uit de agrifood- en tuinbouwsector presenteerden zich op summit en tijdens de aansluitende handelsmissie naar de tuinbouwprovincie Karnataka in het zuiden van India

India wil de voedselproductie sterk vergroten maar moet tegelijkertijd inspelen op de effecten van een veranderend klimaat, zoals watertekorten en afnemende bodemkwaliteit. Daarnaast wil India de verwerking van voedsel op een hoger plan brengen. Groente, fruit, kip en aquacultuurproducten worden op dit moment slechts voor een klein percentage verder verwerkt. India neemt stappen door de ontwikkeling van foodparks die een belangrijke rol spelen in verdere verwerking van producten op lokale schaal. Ook worden veel projecten op cold storage geïnitieerd. Er blijft echter grote behoefte aan kennis, vaardigheden, technologie en machines om dit verder te ontwikkelen. Daarbij liggen interessante kansen voor Nederland. Tegelijkertijd heeft India ook veel te bieden. Onder andere de Indiase ICT-sector biedt interessante oplossingen.

Tijdens de Tech Summit en de missie is afgesproken dat de Topsector Agri & Food, samen met de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, volgend jaar een vervolg aan dit bezoek geeft. Zo wordt er een kennis- en innovatiemissie georganiseerd waarin Nederlandse kennis en technologie op het gebied van klimaatslimme landbouw centraal staat. Deze missie staat gepland voor maart/april.

Deel dit bericht