Minister Schouten onderschrijft urgentie Groenpact met extra impuls

Bert van ReesNieuws

Voor ruim 300 genodigden is woensdag 16 januari ‘Groenpact 2e fase’ gepresenteerd op de Groenpact Manifestatie in Groenekan. De minister sprak haar steun uit voor Groenpact en maakte bekend dat er nieuw geld vrijkomt voor praktijkonderzoek. Ook ondertekende zij de Green Deal Natuurinclusieve landbouw en werd bekend gemaakt wie de winnaars zijn van de Impactprijs Groen Onderwijs 2018.

Minister Carola Schouten: “De jongeren en studenten uit het groene onderwijs zijn de mensen die bepalen hoe de natuur, groen en ander plekken er in de toekomst uit gaan zien, hoe voedsel geproduceerd gaat worden. En niet alleen hoe we hiermee omgaan, maar ook hoe je dat laat aansluiten op maatschappelijke thema’s.”

Groenpact tweede fase
De tweede fase van Groenpact heeft een nieuwe aanpak en richt zich meer op actuele maatschappelijke thema’s: wat gaan klimaatopgaven, kringlooplandbouw, leefbaarheid en concurrentiekracht betekenen voor de groene sector? De partners van Groenpact zetten in op inhoudelijke vernieuwing van het groene onderwijs, de doorwerking van kennis in de praktijk en de veranderende arbeidsmarkt.

Winnaars Impactprijs Groen Onderwijs 2018
Op de manifestatie reikte de minister de prijzen uit aan de winnaars van de Impactprijs.

Categorie vmbo: Natuurlijke speeltuin in Aalst van Helicon vmbo Eindhoven: alle betrokkenen in een buurt maken op initiatief van een leerling een plan voor een natuurlijke speeltuin. Deze wordt door crowdfunding gerealiseerd.

Categorie mbo: Oratorio of a million souls van Nordwin College: een kunstzinnig hoveniersproject van duurzame en ecologische materialen voor het behoud van de wilde bij.

Categorie hbo:  Hartstikke Gruun Groenteplakken – HAS Hogeschool: broodbeleg met een verhaal: om kinderen meer groente laten eten én minder voedsel te verspillen.

Categorie Wageningen University: Biodyeing – Innovatief onderzoekproject naar bacteriën die op stoffen groeien en daarmee de stof op natuurlijke wijze kleuren. Zo kunnen veel giftige afvalstoffen de kledingindustrie bespaard blijven.

Deel dit bericht