Matchmakingsbijeenkomst PPS-voorstellen Robotics

Bert van ReesNieuws

In de oproep voor PPS-projecten voor 2020 is één van de onderwerpen de ontwikkeling en toepassing van autonoom opererende en lerende robots voor automatische handelingen in open teelten, kassen en in dierhouderijsystemen. Om onderzoeksvragen scherper te krijgen en potentiële consortia te vormen organiseren de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen samen met de Topsector High Tech Systems & Materials een matchmakingsbijeenkomst rondom Robotics op 2 mei.

Robotica wordt steeds belangrijker omdat er steeds minder mensen beschikbaar zijn om in soms moeilijke omstandigheden en met voldoende vakmanschap het werk te kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd is de inzet van robotica in de agrarische sector uitdagend: robots moeten werken onder omstandigheden waarin tijdigheid en precisie belangrijk zijn en waar de landbouwkundige situatie steeds complexer wordt: denk aan multicropping, vertical farming, natuurinclusieve gewasverzorging, welzijnsvriendelijke en milieuvriendelijke dierverzorging en voeding. Ook rondom fundamentele roboticavraagstukken (denk aan robot-mens-dier-plant-interacties, perceptie van omgeving en nauwkeurige plaatsbepaling, redeneervaardigheden, autonome beslissingsbevoegdheid of samenwerking, en de cognitieve vaardigheid om te leren en te voorzien) zijn belangrijke ontwikkelingen gaande.

De matchmakingsbijeenkomst is bedoeld om met verschillende organisaties uit de drie sectoren na te gaan waar belangrijke kansen en uitdagingen liggen en hoe de deelnemers elkaar kunnen versterken in consortia. Meer informatie is te vinden in de uitnodiging. Ook kunt u contact opnemen met Kees Lokhorst (namens TKI Agri & Food), Erik Pekkeriet (namens TKI T&U) of Willem Endhoven (namens TKI HTSM).

Datum: 2 mei
Tijd: 13.00 – 16.30 uur
Locatie: Wageningen Campus

Aanmelden

Deel dit bericht