Matchmaking event met Topsector Creatieve Industrie

Bert van ReesNieuws

De creatieve sector kan een belangrijke bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke uitdagingen en belangrijke economische kansen waar de Nederlandse agrifoodsector voor staat. Door de krachten te bundelen kunnen innovaties betere antwoorden geven op grote maatschappelijke vraagstukken en daarmee bijdragen aan het welzijn in Nederland.

Voor deze krachtenbundeling en het werken aan vernieuwende oplossingen voor een aantal maatschappelijke uitdagingen, is een sterkere kennisbasis nodig. In de combinatie van de expertises van de betrokken organisaties en topsectoren zijn de volgende drie onderwerpen geïdentificeerd, waarbinnen samenwerking tot interessante resultaten kan leiden:

  1. Voeding en gezond gedrag – Om mensen te ondersteunen de juiste/betere voedingskeuzes te maken – voor hun specifieke situatie (levensfase, bewegingspatroon, etc) – en daarmee hun gezondheid positief te beïnvloeden, is het nodig om tools, methoden en strategieën te ontwikkelen waarmee zij zelfstandig hun keuzegedrag en de invloed daarvan op hun gezondheid kunnen monitoren. Speciale aandacht binnen dit onderwerp kan gaan naar moeilijk te bereiken doelgroepen; doelgroepen die niet vanzelfsprekend geïnteresseerd zijn in aangeboden ‘gezonde’ alternatieven. Dit thema is sterk verbonden met de NWA-gamechanger de keuzebekwame consument.
  2. De groene omgeving – Dit thema heeft als doel om het (leef)klimaat in binnensteden te verbeteren door de inzet van groen; binnen- en buitenshuis. Om dit ‘groen’ op een juiste manier toe te passen is kennis nodig over het effect van groen op welzijn, gezondheid en de lifestyle van de inwoners, en hoe het groen een positieve invloed op biodiversiteit en overige groene systemen kan hebben. Dat mondt ook uit in de vraag hoe deze ecosystemen kunnen worden ontworpen en worden ingepast in de stad en in openbare gebouwen als ziekenhuizen, scholen en kantoren.
  3. Circular food design and packaging – De voedselketen wordt aan een circulaire aanpak onderworpen, en daarmee is er vraag naar het ontwikkelen van circulaire kringlopen en productiemethoden ten aanzien van voedsel en verpakkingen. Dit vraagt om nieuwe geïntegreerde concepten, die in nauwe samenwerking met stakeholders worden ontwikkeld. Er is kennis nodig over stofstromen en technologie, high quality nutrients, biobased materialen, maar ook over de toepassing van circulaire principes in deze markt, over co-creatie van kringloopconcepten met een veelheid aan stakeholders, nieuwe businessmodellen en transitiemanagement.

Matchmaking event
Nog dit jaar zullen een aantal financieringsmogelijkheden vanuit de NWA, vanuit NWO en vanuit de Topsectoren beschikbaar komen om nieuwe projecten te starten. Vooruitlopend op deze mogelijkheden vinden CLICKNL en Wageningen University & Research (WUR) het belangrijk om nu al mogelijke samenwerkingen te verkennen op de drie gemeenschappelijke thema’s.

Daarom organiseren de Topsector Creatieve Industrie (via haar TKI CLICKNL) en WUR op dinsdag 22 mei een matchmaking event voor onderzoekers, projectleiders en ondernemers uit de landbouw-, voedings- en creatieve sector. Dit event biedt de gelegenheid om elkaar op deze thema’s te ontmoeten, de eerste projectideeën aan elkaar te presenteren en op basis daarvan op zoek te gaan naar mogelijke samenwerkingen waarin de krachten gebundeld worden. Daarnaast zal er informatie worden geboden over de verschillende financieringsmogelijkheden die voor (de ontwikkeling van) projecten voorzien worden.

Programma & aanmelden
De matchmaking vindt plaats in het Wisdom and Wonder Pavilion op de campus in Wageningen, en het globale programma ziet er als volgt uit:
• 12:00-13:00 Inloop met lunch
• 13:00-17:00 Programma met pitches en matchmaking in verschillende rondes, uitleg over de financieringsmogelijkheden
• 17:00-18:00 Borrel

Het uitgebreide programma en details volgen half mei en na aanmelding. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

Je kunt je t/m 15 mei aanmelden voor het event via het aanmeldformulier. Op het formulier kun je specifieke interesse voor een thema of eventuele eerste projectideeën aangeven, wat wij zullen gebruiken bij het vormgeven van het programma. Daarnaast word je op basis van deze informatie in contact gebracht met mogelijke samenwerkingspartners.

Heb je een vraag over dit event? Stuur een mail naar matchmaking@clicknl.nl.

Deel dit bericht