Matchmaking-bijeenkomst voor nwo-ccc-programma carbobiotics

adminNieuws

Op 14 februari vindt een matchmaking-bijeenkomst plaats voor bedrijfsleven en wetenschap voor het Partnership programma NWO-CCC “CarboBiotics: Pre/Probiotics Mitigating the Antibiotics Burden”.

De NWO-CCC call CarboBiotics wil de effecten bestuderen van antibiotica/prebiotica/probiotica op (in)stabiliteit en herstel van microbiota in het maagdarmkanaal op het stam- en populatieniveau, in zowel de mens (in het bijzonder baby’s en ouderen) als landbouwhuisdieren (gevogelte, varkens, runderen). Begrip van de wisselwerking tussen microbiota en gastheer is nodig om de (positieve/negatieve) effecten op menselijke en dierlijke gezondheid te ontrafelen. Dit zou kunnen leiden tot beter begrip van de werkingsmechanismen van reeds beschikbare prebiotische koolhydraten, de identificatie en ontwikkeling van nieuwe prebiotica en “next generation” probiotica.

De deelnemende bedrijven zijn AVEBE, FrieslandCampina en Nutrition Sciences. Nauwe samenwerking tussen deze bedrijven en wetenschappers is noodzakelijk om tot optimale resultaten te komen. Tijdens de bijeenkomst presenteren de betrokken bedrijven hun verwachtingen van het programma en wetenschappers worden uitgenodigd om hun projectideeën te delen met de bedrijven en waar mogelijk verder op het programma toe te spitsen.

 

Deel dit bericht