Maatwerk mogelijk om corona-effecten op projecten op te vangen

Bert van ReesNieuws

De coronacrisis treft bedrijven, organisaties en kennisinstellingen op vele fronten. Ook bij de financiering en uitvoering van PPS-projecten kan de crisis voor problemen zorgen. De Topsector heeft daarom een aantal opties mogelijk gemaakt om de effecten ervan zo goed mogelijk op te vangen.

Vertraging project
Als een project vertraging oploopt omdat bijvoorbeeld de proeven niet tijdig uitgevoerd kunnen worden, de projectmedewerkers tijdelijk niet werken of de bedrijven hun (in-kind) bijdrage niet leveren, kan TKI Agri & Food uitstel verlenen. Projectleiders moeten daartoe contact opnemen met het TKI.

Partijen kunnen verplichtingen niet nakomen
Ook wanneer private partijen hun verplichtingen (cash of in-kind) niet kunnen nakomen, kan de projectbegroting worden aangepast of kan het project tijdelijk stil gelegd worden. Omdat de omstandigheden per project sterk kunnen verschillen, zal het TKI in overleg met de projectleider, de financiers en de betrokken kennisinstelling op zoek gaan naar de best passende oplossing. Ook in deze situatie moet de projectleider contact opnemen met het TKI.

 

Deel dit bericht