LNV-minister Schouten presenteert nieuwe landbouwvisie

Bert van ReesNieuws

De Nederlandse land- en tuinbouw en visserij is wereldwijd toonaangevend. Het is de ambitie van het kabinet deze positie te behouden. Tegelijkertijd staat Nederland voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden kiest minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een omslag naar kringlooplandbouw in 2030.

De bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, raakt langzaam maar zeker uitgeput. De biodiversiteit neemt af en ook voor de landbouw heeft het Klimaatakkoord. Kringlooplandbouw moet een antwoord bieden op deze uitdagingen. Hierbij komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut. Schouten licht dit toe in haar visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden.

Lees de visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden.

Deel dit bericht