Kenniscafés brengen innovaties sneller naar de praktijk

Bert van ReesNieuws

Onderzoeksprojecten leveren vaak resultaten op die interessant voor een bredere doelgroep dan alleen de projectpartners. Om deze nieuwe, vaak waardevolle, kennis te ontsluiten, organiseren de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een serie Kenniscafés waarin de laatste stand van zaken binnen een thema wordt behandeld. Tijdens de (digitale) bijeenkomsten presenteren onderzoekers en mensen uit het veld de laatste resultaten uit een bepaald thema die interessant zijn voor de praktijk.

Op 1 juni vindt het eerste Kenniscafé plaats. Thema is Plantgezondheid, handvatten voor de praktijk plaats. Deze bijeenkomst is een vervolg op de eerste Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid die vorig jaar in Nijkerk is gehouden. In het Kenniscafé staat praktijkgerichte kennisdeling rond het thema plantgezondheid centraal. Het thema is opgesplitst in de aandachtsgebieden ‘bestuivers’ en ‘natuurlijke vijanden’.

Meer informatie

Deel dit bericht