Kenniscafé – kennis sneller naar de praktijk

Bert van ReesNieuws

Onderzoeksprojecten leveren vaak resultaten op die interessant voor een bredere doelgroep dan alleen de projectpartners. Om deze nieuwe, vaak waardevolle, kennis te ontsluiten, organiseren de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een serie Kenniscafés waarin in anderhalf uur de laatste stand van zaken binnen een thema wordt behandeld.

Op 1 juni vond de eerste editie plaats rondom het thema plantgezondheid. Daarbij deelden onderzoekers hun ervaringen uit hun projecten. Zo vertelde Gerjan Brouwer (Delphy) over de inzet van metselbijen in boomgaarden. Door klimaatsverandering lopen de bloeiperiode van de bomen niet meer in de pas met de periode waarin de bestuivers actief zijn. Inzet van metselbijen kan dat probleem oplossen. Arjen de Groot ging in op de effecten van een bloemrijke rand rond akker of boomgaard: de extra beheerskosten leiden niet alleen tot meer biodiversiteit, maar ook tot een hogere opbrengst. Per saldo hoeft een bloemrijke rand dus geen geld te kosten. Leen Janmaat (Louis Bolk Instituut) en Bas Allema (WUR) gingen in hoe je de biodiversiteit op een perceel kunt vergroten waardoor je natuurlijke vijanden van plaagsoorten een handje kunt helpen.

29 juni: Biodiversiteit
De tweede editie staat gepland voor 29 juni. In dit kenniscafé krijgen regionale overheden, ketenpartijen en boerenorganisaties praktische handvatten om agrarische bedrijven op de juiste wijze te ondersteunen om tot een versterkte biodiversiteit in het agrarisch gebied te komen. In de bijdragen wordt ingegaan op hoe je biodiversiteit in de melkveehouderij en in de akkerbouw kunt vergroten en hoe gebiedsregisseurs hierbij kunnen ondersteunen.

Meer info

Deel dit bericht