Kennis- en Technologie-innovatiemissie India

Bert van ReesNieuws

Van 6 tot 10 april organiseert RVO een Kennis- en Technologie-innovatiemissie naar India. Centraal bij deze agri-foodinnovatiemissie staat een meerjarige, gelijkwaardige samenwerking op onderzoek en ontwikkeling voor zowel onderzoekers als bedrijven. Op 3 februari wordt een informatiebijeenkomst over deze missie gehouden.

Tijdens de missie staan de onderstaande thema’s centraal:

  • Sensorontwikkeling rond bodem- en waterbeheer
  • Technologische oplossingen voor weerbare productiesystemen op bodem of substraat
  • ICT-oplossingen: Data collectie / Data Analyse / Digital farming
  • Smart Irrigation
  • Veredeling

Tijdens de missie krijgen de deelnemers zicht op:

  • Ontwikkelingen en uitdagingen rondom klimaatslimme landbouw – zowel open als bedekte teelt – in India. Met hierbij een focus op duurzaam bodem- en waterbeheer en de rol die sleuteltechnologieën zoals ICT en veredeling daarbij kunnen spelen.
  • Trends en kansen voor samenwerking op onderzoek en ontwikkeling tussen kennisinstellingen en bedrijven om (gezamenlijk) nieuwe kennis en technologie te ontwikkelen en Nederlandse technologie aan te passen aan de Indiase context.
  • het speelveld. Hoe kunnen Nederlandse innovatieve kennis en technologie gekoppeld worden aan Indiase counterparts?

Meer informatie

 

Deel dit bericht