Internationale kansen onderzocht in 16 Seed Money Projecten

Bert van ReesNieuws

Op 12 december werden de resultaten van de Seed Money Projecten die in 2019 zijn uitgevoerd gepresenteerd. In deze ronde werd in 16 projecten onderzocht welke samenwerkingskansen er voor de Nederlandse agrifoodsector liggen in Afrika, Azië en Nood- en Midden-Amerika.

In Seed Money Projecten staat het opbouwen van nieuwe internationale netwerken centraal. Ook de haalbaarheid van nieuwe internationale productieketens kan worden verkend. Vaak wordt in een Seed Money een eerste verkenning van (on)mogelijkheden uitgevoerd voor een internationale samenwerking.

De topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben in 2019 financiële steun gegeven aan een grote diversiteit aan Seed Money Projecten. Zo werd in Kenia onderzocht of de installatie van kleine vergistingsinstallaties mogelijkheden biedt om kleine boeren te voorzien van gas en meststoffen. In Zuid-Afrika werd onderzocht of in KwaZulu-Natal mogelijkheden zijn om met behulp van irrigatielandbouw de voedselproductie te verhogen.

In Oezbekistan en Azerbeidjan werd onderzocht of de komst van proefbedrijven voor akkerbouw en tuinbouw een impuls kunnen geven aan de sector. Voor Irak werd onderzocht of de bouw van een kassencomplex voor zaailingen interessant kan zijn. In China werd onderzocht op de Chinese en Nederlandse zeewiersector elkaar op een hoger plan kunnen brengen. In India werd gekeken of Nederlandse kennis en technologie de diergezondheid en productiviteit in de Indiase pluimveehouderij kan verbeteren. Samen met kennisinstellingen in de VS werd onderzocht of gezamenlijk opereren op het gebied van slimme landbouw wederzijdse voordelen oplevert.

De presentaties van de projecten zijn per project te vinden op de webpagina van de werklijn Internationaal.

 

Deel dit bericht