Input gevraagd voor Groeifondsvoorstel “Biobased Circular”

Bert van ReesNieuws

Voor de volgende ronde van het Nationaal Groeifonds is een voorstel in ontwikkeling die een belangrijke boost wil geven aan een nieuwe op biogrondstoffen gebaseerde bedrijfstak in Nederland. Met dit voorstel worden diverse met name koolhydraatrijke grondstofstromen ontsloten voor op biopolymeren gebaseerde producten en applicaties. Daarbij staan, in volgorde van de waardeketen, bioraffinage, bio-intermediates, biopolymeren, producten, applicaties en hergebruik van materialen centraal. Diverse circulaire waardeketens worden zo gestimuleerd als pijlers voor een nieuwe bedrijfstak in Nederland. Het programma moet Nederland tot één van de koplopers op het gebied van biobased, circulaire chemicaliën en materialen maken.

Op 21 november (tussen 10.30 en 12.00 u) worden de contouren van het programma gepresenteerd in een online webinar. Voor ondernemers en kennisinstellingen zijn er verscheidene kansen en mogelijkheden om aan te haken en samen vorm te geven aan de beoogde nieuwe circulaire bedrijfstak. .

Het programma wordt momenteel vorm gegeven door: Het Platform Groene Chemie, Nieuwe Economie, TKI Agri&Food, Corbion, Cosun, Avantium, WUR, TNO, Universiteit Maastricht, Invest-NL en Circular BioBased Delta. Het ministerie van EZK zal het voorstel, in nauw overleg met de ministeries LNV en I&W, indienen bij de Groeifondscommissie. Het programma wordt mede gesteund door diverse organisaties waaronder de topsector Chemie en de VNCI.

U kunt hier deelnemen aan het webinar.

Deel dit bericht