Infobijeenkomst EU-programma biobased economy op 23 april

Bert van ReesNieuws

In 2020 wordt een nieuwe oproep voor projecten binnen het EU-programma BBI JU gepubliceerd. Dit programma financiert EU-projecten op het gebied van biobased economy. Op 22 april organiseert het programma een informatiebijeenkomst over de oproep in Brussel. In de ochtend 23 april hebben de Topsector Agri & Food, RVO en de Nederlandse ambassades in Brussel, Parijs en Berlijn een aanvullende bijeenkomst georganiseerd om te verkennen welke internationale consortia gebouwd moeten worden om succesvol projectvoorstellen in te dienen.

Tijdens de bijeenkomst wordt met name onderzocht welke kansen er liggen voor het oplossen van knelpunten in de keten voor de winning van functionele ingrediënten uit afvalstromen en welke kansen er zijn voor de productie van ingrediënten uit aquatische bronnen.

Zodra meer informatie bekend is, wordt dit ook op de site van de Topsector gepubliceerd.

Deel dit bericht