IEA Bioenergy vraagt om uw input

adminNieuws

Het werk van IEA Bioenergy is gestructureerd in een aantal taken, met goed gedefinieerde doelstellingen, budgetten en tijdsbestekken. Werkprogramma’s worden omschreven in drie jaar periodes. Momenteel wordt het programma voor het volgende triennium (2019-2021) voorbereid. In dit programma wordt rekening gehouden met internationale evoluties en feedback van belanghebbenden en andere internationale organisaties. Dit onderzoek geeft directe input aan dit proces.Naast bioenergie is duurzame benutting van biomassa voor food en non-food, o.a. via Task42 Biorefining, een belangrijk aandachtspunt. De enquête is geopend tot 1 september 2017.

Uw input wordt zeer gewaardeerd.

Deel dit bericht