HBO sluit aan bij PPS-onderzoek

Bert van ReesNieuws

In de oproep voor PPS-projecten die volgend jaar starten, is dit jaar extra aandacht voor projecten waarin een rol weggelegd is voor het HBO-onderwijs. Om deze samenwerking te stimuleren, is onlangs een matchmakingsessie georganiseerd waarin lectoren en kernthematrekkers nader kennis met elkaar maakten en projectideeën hebben besproken.

Eén van de aanwezige lectoren was Herman Peppelenbos van HAS Hogeschool. In zijn lectoraat Groen Gezondheid werkt hij regelmatig samen met Wageningen UR in een project dat door de Topsector A&F wordt gefinancierd: “Dat pakt voor ons erg goed uit. Door de langere looptijd, krijgen docent-onderzoekers de kans een structureel deel van hun tijd met onderzoek bezig te zijn. Dat resulteert voor ons in een veel betere kennisopbouw. Maar ook Wageningen UR heeft baat bij onze inbreng: de HAS heeft aanvullende expertise als het gaat om toegepast onderzoek. Bijvoorbeeld het ontwikkelen en testen van nieuwe groenteconcepten”.

Per kernthema werd een deel van de projectideeën besproken die bij de laatste PPS-oproep zijn ingediend. Binnen vrijwel elk kernthema werden ideeën gevonden waarbij de inbreng van een HBO-instelling als een versterking kan werken. Tegelijkertijd werd duidelijk dat HBO-instellingen en de onderzoekers van Wageningen UR en TNO elkaar nog niet altijd goed weten te vinden. De komende periode gaat TKI Agri & Food faciliteren bij het aanhalen van de banden.

Deel dit bericht