Handelsmissies naar India en Colombia

Bert van ReesNieuws

De komende maanden worden twee handelsmissies georganiseerd die interessant zijn voor bedrijven in de agrifood- en tuinbouwsector. Tussen 10 en 14 september organiseert RVO een handelsmissie naar India rondom het thema ‘duurzame voedselsystemen’. Van 24 tot en met 28 september vindt er een handelsmissie plaats in Colombia rondom agrifood en tuinbouw. Aanmelden kan nog tot en met 3 juli.

India
Is uw bedrijf internationaal actief in duurzame voedselsystemen? En bent u benieuwd naar uw zakelijke kansen in India? Neem dan van 10 tot en met 14 september 2023 deel aan de RVO handelsmissie naar India (steden: Bangalore en Mumbai/Pune of Hyderabad). Minister-president Rutte is voornemens om bij een deel van deze handelsmissie aanwezig te zijn. Deelname staat o.a. open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn op gebied van duurzame voedselsystemen en daarbinnen met name op:

  • technieken om de Indiase land- en tuinbouw te verduurzamen en de productiviteit te verbeteren: vooral voor uitgangsmateriaal, bedekte tuinbouw, machines en uitrusting en verwerking en logistiek van de oogst (Bangalore, Mumbai/ Pune);
  • oplossingen voor verduurzaming van de aardappelketen door grondstofproductie, bewaartechniek, procestechniek, verpakking, logistiek en verbetering van de voedselveiligheid (Bangalore, Mumbai/Pune);
  • verbetering van voedselveiligheid, -kwaliteit en verduurzaming door oplossingen te vinden voor de antimicrobiële resistentie in de veehouderij en pluimveesector (Bangalore, Hyderabad).

Meer informatie over deze handelsmissie, de marktkansen voor uw sector en de link naar het aanmeldformulier vind u op de website van RVO.

Colombia
Bedrijven die internationaal actief zijn in agrifood en/of tuinbouw zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende RVO-handelsmissie naar Colombia. Deze missie vindt plaats van 24 tot en met 28 september 2023 en staat onder leiding van Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Meer informatie over deze handelsmissie, de marktkansen voor uw sector en de link naar het aanmeldformulier vind u op de website van RVO.

Deel dit bericht