Handelsmissies leggen tal van exportkansen bloot

Bert van ReesNieuws

In het voorjaar was de werklijn Internationaal betrokken bij handelsmissies naar Californië/Canada, China en India. Bij elke missie bleek dat er internationaal grote kansen liggen voor Nederlandse kennis en kunde.

Eind maart vertrok een innovatiemissie met ruim twintig Nederlandse deelnemers naar Canada en Californië. De Nederlandse bedrijven hebben er innovatiecentra, bedrijven en kennisinstellingen bezocht. De Noord-Amerikaanse industrie heeft grote belangstelling voor onder andere robotica, ICT en het reduceren van arbeidskosten. Tijdens de missie bleek dat Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen vaak verder zijn dan hun Noord-Amerikaanse collega’s. Afgesproken is om op een aantal terreinen de krachten te bundelen in Centers of Excellence. Voor het Nederlandse bedrijfsleven vormen deze centra een uitstekende springplank voor het benutten van exportkansen.

Begin april vond een handelsmissie naar China plaats in het kielzog van minister-president Rutte en minister Schouten van Landbouw. China heeft interesse in de Nederlandse input op alle aspecten van de agrifoodketen. Seminars, bedrijfsbezoeken en matchmakingsessies hebben geresulteerd in contracten ter waarde van €100 miljoen. Ook zijn er afspraken gemaakt om de Nederlandse kennis op het gebied van groen onderwijs te benutten in China.

Rutte en Schouten waren ook aanwezig tijdens de handelsmissie naar India. Vanuit de agrifoodsector namen bedrijven, kennisinstellingen en vertegenwoordigers van de overheid deel. Voor de sector liggen er interessante kansen nu India zich tot doel heeft gesteld om de boereninkomens binnen vijf jaar te laten verdubbelen. Er zijn dan ook verschillende intentieverklaringen en contracten getekend op het gebied van productiviteitsverhoging, training, productietechnologie, reductie van watergebruik en verwerkingstechnologie.

Met de werklijn Internationaal wil de Topsector Agri&Food de leidende positie op de wereldexportmarkt voor agri- en foodproducten verder versterken. De handelsmissies dragen daar in sterke mate aan bij. Ook voor de komende maanden staan diverse missies op de rol. U vindt hier een actueel overzicht.

Deel dit bericht