Gezondgewastool geeft snel zicht op mogelijke maatregelen tegen bodemziekten

Bert van ReesNieuws

Het PPS-project ‘Beter Bodembeheer’ heeft op 11 januari een online tool gelanceerd waarmee akkerbouwers en adviseurs eenvoudig kunnen zien welke maatregelen werken tegen bepaalde bodemziekten. Wageningen University & Research ontwikkelde deze op basis van informatie uit het rapport ‘Beheersing van bodempathogenen via bodemgezondheidsmaatregelen’ van Aad Termorshuizen, Leendert Molendijk en Joeke Postma. Onderzoeker Molendijk is blij met het resultaat. “De tool brengt een rapport van honderd pagina’s over bodempathogenen terug tot één schema op maat, waarmee de akkerbouwer direct aan de slag kan. De tool is op dezelfde manier opgebouwd als het veel gebruikte aaltjesschema. De bedoeling is de tool later uit te breiden met bodeminsecten.”

De tool werkt eenvoudig. Voor de aaltjes, bodemschimmels en bacteriën die de akkerbouwer of adviseur kiest, geeft het schema aan of de bodemmaatregel bewezen effectief (groen), perspectiefvol (geel), niet effectief (paars) of onbekend (wit) is. Maatregelen die de teler kan nemen zijn onder meer biologische bestrijding, groenbemesters, inundatie, grondbewerking en vruchtwisseling. Bij de gekleurde vakjes kan de gebruiker doorklikken op relevante achtergrondinformatie. De nadruk ligt op de gewassen aardappelen, cichorei, granen, kool- en raapzaad, peen, peulvruchten, suikerbiet en ui.

Kennisdag Beter Bodembeheer op 8 februari
De Gezondgewastool is een van de onderwerpen op de online Kennisdag Beter Bodembeheer op dinsdag 8 februari. Wie meer wil weten over deze tool en andere kennis over beter bodembeheer is van harte welkom. De ochtend staat in het teken van de resultaten uit het onderzoek. In de middag zijn er kleinschalige praktische workshops.

Deel dit bericht