FrieslandCampina-workshop ‘energie-opwekking op het erf’ op Werkconferentie Topsector Energie

Bert van ReesNieuws

De Topsector Energie organiseert jaarlijks een Werkconferentie waarbij ondernemers, overheden en kennisinstellingen samenkomen. Dit jaar staat de Werkconferentie in het teken van de Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s. De kansen en uitdagingen die MMIP’s bieden op het gebied van de energietransitie en duurzaamheid worden in verschillende workshops belicht.

In één van deze workshops gaat FrieslandCampina in op de opwekking van duurzame energie via zon, wind en mestvergisting op melkveebedrijven. Voor FrieslandCampina is dit één van de paden die naar leiderschap op het gebied van duurzaamheid en naar een CO2-neutraal 2050 moet leiden. Tegelijkertijd kan er naast een milieudrijver ook een interessante financiële drijver worden gecreëerd Behalve op het boerenerf wordt er in het transport en de verwerking van melk gewerkt aan het thema energie met als ambitie: een energieneutrale verwerkingsketen.

De Werkconferentie vindt op 31 oktober plaats in Nieuwegein.

Meer informatie

Aanmelden

Deel dit bericht