Frankrijk en Nederland sluiten innovatiepact

Bert van ReesNieuws

Frankrijk en Nederland hebben op ministerieel niveau afspraken gemaakt om nauwer samen te werken op het gebied van innovatie. De afspraken zijn gebundeld in een innovatiepact. Het pact bestrijkt een groot aantal technologieën en sectoren van de economie, van de energiesector tot mobiliteit, en van kwantumtechnologie tot robotica. Bijzonder aan het innovatiepact is dat de werkgeversorganisaties uit beide landen de pen voeren, dus VNO-NCW uit Nederland en MEDEF uit Frankrijk. Het innovatiepact wordt het komende jaar verder uitgewerkt.

De achterliggende gedachte is dat de uitdagingen voor beide landen op dit moment heel groot zijn (klimaat, oorlog, geopolitiek), dat innovatie daarom hard nodig is, en dat Europese landen het beste kunnen samenwerken om meer massa te maken en een Europees antwoord te bieden aan alle grote spelers uit de VS en China. Daar komt bij dat zowel Frankrijk als Nederland op dit moment fors investeren in innovatie (Groeifonds in en Topsectoren in Nederland, FRANCE 2030 in Frankrijk) en het daarom zinvol is om synergie te zoeken en te voorkomen parallel dezelfde ontwikkelingen te financieren. In het innovatiepact is ook een hoofdstuk over landbouw en voedsel opgenomen. Speerpunten zijn kringlooplandbouw, veredeling, AgTech/FoodTech en eiwitten.

De afgelopen jaren hebben Frankrijk en Nederland al intensief samengewerkt op de belangrijke thema’s van het pact (kringlooplandbouw, veredeling, AgTech/FoodTech en eiwitten). Dat geldt voor de onderzoekswereld, maar ook voor de spelers op innovatiegebied, bedrijven en de Topsector Agri & Food. Zo zijn er bijvoorbeeld missies van bedrijven en startups naar Frankrijk geweest op thema’s als kunstmatige intelligentie in de landbouw, fotonica in de landbouw, robotisering en FoodTech. Er zijn sectorstudies opgesteld over bio-economie, biogas, AgTech en binnenkort eiwitten. Veel bedrijven hebben over en weer geïnvesteerd.

Het innovatiepact biedt een kader voor deze activiteiten, zorgt potentieel voor meer lijn en structuur in deze samenwerking, extra prioriteit (en geld), niet in de laatste in relatie tot Groeifonds en FRANCE 2030. Ook kan het pact de basis zijn voor gemeenschappelijke beleidsinspanningen richting de Europese Commissie, bijvoorbeeld op het terrein van nieuwe teelttechnieken, of om gevoelige onderwerpen samen op te pakken (denk aan verduurzaming visserij).

Het innovatiepact is een stuk op hoofdlijnen, dat de komende tijd verder wordt uitgewerkt, in samenwerking met topsectoren, FME en andere organisaties en bedrijven.

Deel dit bericht