Oproep projecten Landbouw, Water, Voedsel opent op 1 april

Bert van ReesNieuws

De eerste oproep voor PPS-projecten binnen de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel wordt op 1 april geopend. De oproep wordt dit jaar georganiseerd door de samenwerkende TKI’s vanuit Agri&Food, Tuinbouw&Uitgangsmaterialen Water&Maritiem. Net als in voorgaande jaren, wordt in de oproep in eerste instantie gevraagd om een projectidee, de deadline hiervoor is 15 mei. In de tweede ronde kunnen de indieners, voorzien van een advies vanuit de TKI’s, dit idee verder uitwerken in een projectvoorstel. De tekst van de oproep verschijnt op 1 april op de site www.kia-landbouwwatervoedsel.nl.

Deel dit bericht