Eerste Kennis op Maat-projecten starten in mei

Bert van ReesNieuws

Kennis op maat projecten

De oproep voor het nieuwe programma Kennis op Maat heeft 9 projectvoorstellen opgeleverd. Van deze voorstellen hebben 5 een positieve beoordeling gekregen, bij 3 voorstellen kan van start gegaan worden na aanpassingen in het projectplan en één voorstel is afgewezen. Met de projecten uit deze oproep investeren de Topsector Agri & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen ruim 500.000 euro in de vertaling van bestaande kennis naar handelingsperspectief voor MKB-ers inclusief land- en tuinbouwbedrijven. In juni wordt de volgende oproep voor projecten geopend.

Voor het programma Kennis op Maat reserveren de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen jaarlijks 3 miljoen euro voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. De projecten zijn gericht zijn op MKB-ers in de beide topsectoren. De projectbudgetten, waar private partijen ook aan bijdragen, worden ingezet bij Wageningen Research.

Vanaf 1 mei starten de meeste projecten. Zo starten er projecten gericht op de toepassing van nieuwe kennis over plantgezondheid op land- en tuinbouwbedrijven, wordt kennis over klimaatadaptatie bij boeren, tuinders en in steden ontsloten en worden koplopers in de melkveehouderij op het gebied van duurzaamheid ondersteund. Ook wordt de ontwikkeling van de  schelpdierkwekerij gesteund, door (potentiële) ondernemers in deze sector te voorzien van de meest actuele kennis en krijgen pluimveehouders inzicht in de laatste ontwikkelingen in de bestrijding van vogelmijt.

Nieuwe oproep vanaf 1 juni
In juni wordt de volgende oproep geopend waarbij bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen nieuwe projectvoorstellen kunnen indienen bij het programma. Het is de bedoeling dat het programma voortaan een aantal maal per jaar geopend wordt voor nieuwe voorstellen.

Deel dit bericht