Eerste digitale innovatiemissie naar India levert veel contacten op

Bert van ReesNieuws

Hoe kun je Nederlandse bedrijven en onderzoekers ten tijde van een pandemie ondersteunen in hun ambities voor internationale samenwerking? Door een digitale missie te maken. De topsector Agri & Food organiseerde, samen met de Nederlandse ambassade in New Delhi en RVO, in september een digitale innovatiemissie ‘naar’ India.

India is één van de landen waar de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, samen met het ministerie van LNV, RVO en de ambassade inzetten op internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. Voor de Nederlandse agrifoodsector is samenwerking interessant. Bundeling van de Indiase low-cost innovatie en het IT talent enerzijds en de Nederlandse innovatie- en onderzoekscapaciteit en sterke agrisector anderzijds kunnen tot interessante concepten leiden dit passen binnen de topics van de Kennis- en Innovatieagenda, zoals de ontwikkeling van klimaatslimme, circulaire voedselsystemen.

In het half jaar voorafgaand aan de meerdaagse digitale innovatiemissie vonden al vast verkennende webinars en digitale rondetafels plaats waarin missiedeelnemers zich introduceerden, op de hoogte werden gebracht van de laatste stand van zaken in India en de meer dan 600 potentiële partners ontmoetten. Tijdens de missie zelf zijn vier digitale bezoeken georganiseerd, om zo een beeld te krijgen van onderzoek en activiteiten van ICRISAT, ICAR Indian Institute of Soil & Water Conservation, Bill & Melinda Gates Foundation en Future Farms. De laatste 2 dagen van de missie woonde de delegatie de digitale agtech conferentie van CII (Indiase Kamer van Koophandel) bij, waarbij Nederland partnerland was. Tevens was het mogelijk om matchmakingsgesprekken te plannen en een “digitale stand ” op te stellen op het CII-platform.

Namens de Topsector Agri & Food was director international strategy Willemien van Asselt nauw betrokken: “De missie heeft geholpen om, ondanks covid-19, de samenwerkingsbanden tussen India en Nederland op het gebied van innovatie aan te halen. We hebben daar als missieleider graag aan bijgedragen. De missie kwam bijvoorbeeld als geroepen voor de projectpartners van het Seed Money Project IDAKTI. Dit project kreeg in januari een gunning, maar covid-19 verhindert de projectpartners om in contact te komen met Indiase stakeholders en deze missie heeft hen hierbij een flinke stap vooruit kunnen helpen.”

Op dit moment vindt overleg plaats met de Indiase partners in de missie hoe samenwerking vorm kan krijgen in concrete projecten en pilots. De missiedeelnemers gaven aan veel nieuwe informatie en inzichten te hebben opgedaan tijdens de missie en hebben veel nieuwe contacten opgedaan. Een groot deel van de deelnemers zou in 2021 graag aan een fysieke (vervolg)missie deelnemen.

Deel dit bericht