Drie NWO-oproepen voor agrifood en tuinbouw

Bert van ReesNieuws

NWO heeft begin april drie oproepen opengesteld. Het betreft Groen III, een voortzetting van de eerdere NWO “Groen” programma’s, de ronde 2019 van de Graduate School Groene Topsectoren en het nieuwe programma “Fotosynthese”. In elk van de calls is publiek-private samenwerking een voorwaarde.   

Groen III – Een circulair landbouwsysteem in Nederland: van wens naar werkelijkheid
Consortia van onderzoekers en private partijen kunnen financiering aanvragen voor onderzoek dat bijdraagt aan een integrale verandering van het huidige landbouwsysteem. NWO organiseert een workshop op 27 mei 2019 in Bunnik, aansluitend op het LIFE congres. Maximale NWO-financiering per project is 1.100.000 euro. Er geldt een matchingsverplichting. Deadline is 4 juli 2019. Meer info

Graduate School Groene Topsectoren
Met dit programma kunnen getalenteerde masterstudenten zélf, in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven, een voorstel voor promotieonderzoek opstellen en uitvoeren binnen de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Deadline voor aanvragen is 4 juli 2019. Meer info

Matchmaking workshop nieuwe call Fotosynthese
Publiek-private consortia kunnen financiering aanvragen voor een samenhangend, multidisciplinair fundamenteel onderzoek naar genetica en fysiologie van fotosynthese in hogere planten. NWO organiseert een matchmaking workshop op 16 mei 2019 in Utrecht. Deadline voor aanvragen is 19 september 2019. Meer info

Deel dit bericht