Digitaal magazine beschrijft topsectorprojecten met maatschappelijke impact

Bert van ReesNieuws

Voor de laatste kennis en innovaties op het gebied van land- en tuinbouw, voeding en water kijkt de wereld vaak naar Nederland. Logisch, want de Nederlandse kennisinfrastructuur, de vooraanstaande positie van het bedrijfsleven en de intensieve samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden leveren al jaren prachtige innovaties op die antwoord geven op grote maatschappelijke issues op het gebied van voedsel, leefomgeving, klimaat, energie, water en duurzaamheid.

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem lanceren deze maand een digitaal magazine met hierin een aantal mooie innovatieve voorbeelden van topsectorprojecten met een maatschappelijke impact. Deze artikelen zijn ook op de website kia-landbouwwatervoedsel.nl gepubliceerd en via de sociale media-kanalen van de topsectoren verspreid. De komende tijd wordt de site verder aangevuld met extra verhalen van bijzondere projecten uit de drie topsectoren.

Deel dit bericht