Cofinanciering voor 25 EU-projecten

Bert van ReesNieuws

In 2020 ontvangen 25 nieuwe EU-projecten van Wageningen Research een financiële bijdrage vanuit de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Met deze cofinanciering is een bedrag gemoeid van bijna 1,9 miljoen euro voor 2020 en 8,8 miljoen voor de gehele looptijd van de projecten.

Bij de selectie van de projecten is gekeken of de ingediende voorstellen passen binnen de kennis- en innovatieagenda en hoe groot het belang van het project is voor het bedrijfsleven en de Topsector. Op basis hiervan, en op basis van het beschikbare budget, zijn 25 nieuwe EU-projecten geselecteerd.

De 25 projecten richten zich op tal van onderwerpen, waaronder verduurzaming, de verbinding tussen stad en platteland, voedselveiligheid, circulaire economie, smart farming en duurzaam gebruik van de kustwateren. De projecten dragen bij aan vrijwel alle missies van de kennis- en innovatieagenda. Op de website van de Topsector wordt binnenkort nadere informatie over de projecten gepubliceerd.

Deel dit bericht