Chinese varkenshouderij verduurzamen met Nederlandse technologie

Bert van ReesNieuws

De Chinese varkenshouderij moet en wil verduurzamen. Na een desastreuze uitbraak van Afrikaanse varkenspest, worden nu de eerste stappen gezet naar een herstructurering van de sector. De Topsector Agri & Food heeft de organisatie van een seminar gefaciliteerd waarin Nederlandse bedrijven lieten zien hoe aandacht voor diergezondheid en voedselveiligheid hand in hand kunnen gaan met gezonde economische perspectieven.

In 2018 kreeg China te maken met een verwoestende uitbraak van de Afrikaanse varkenspest. Geschat wordt dat het virus de helft van de varkensstapel heeft uitgeroeid, met grote sociaaleconomische gevolgen voor de getroffen varkenshouders. De daaropvolgende uitbraak van Covid-19 bemoeilijkte de wederopbouw van de sector, maar langzaam maar zeker worden de eerste stappen gezet. Diergezondheid en voedselveiligheid nemen daarbij een prominente plaats in.

Omdat de Nederlandse agrarische sector wereldwijd voorop loopt op het gebied van diergezondheid en voedselveiligheid biedt de heroriëntatie van de Chinese varkenssector een uitgelezen kans voor de export van Nederlandse kennis. De Covid-maatregelen maken een fysiek bezoek aan China nog moeilijk. Daarom heeft de Topsector Agri & Food begin september ter vervanging van een fysiek bezoek een digitale deelname aan de Chinese Animal Husbandry Expo (CAHE) georganiseerd, de belangrijkste agrarische beurs van China.

Ina Enting van NAFTC organiseerde de Nederlandse deelname voor de topsector: “We nemen al jaren deel aan de beurs en de deelnemers boeken vaak interessante resultaten. Voor dit jaar hadden we grote plannen, maar de Covid-maatregelen verhinderden een groot deel ervan. Daarom hebben we ons plan omgegooid en hebben we, in nauw overleg met de landbouwraad, een seminar georganiseerd over Nederlandse technologieën voor een veilige Chinese varkenshouderij.

Tijdens het seminar presenteerden vertegenwoordigers van onder andere Nederlandse voerproducenten, stalinrichters, stallenbouwers en leveranciers van veterinaire producten hoe de Nederlandse sector is georganiseerd en welke resultaten dit oplevert. Enting: “Het seminar bleek een groot succes. In de zaal zaten zo’n 80 deelnemers, maar het bereik was veel groter: 32.000 deelnemers hebben het seminar online bekeken via het in China razend populaire platform WeChat.  Daarmee was het veruit de meest-bekeken seminar van de expo. Daarnaast werd er meer dan 80 keer in de media gerapporteerd. En we zagen ook veel interactie tussen de deelnemers en de sprekers. Nederland  heeft zich bij de deelnemers duidelijk als wereldleider op het gebied van diergezondheid en voedselveiligheid kunnen profileren.”

Enting verwacht dat de Nederlandse bedrijven goede zaken kunnen doen: “In China draait alles om zichtbaar zijn en een goede naam. Ondersteuning vanuit de Nederlandse overheid, inclusief de ambassade is ook van grote waarde en opent in China nog veel meer deuren dan in Europa. Met het seminar en de follow-up die de bedrijven er zelf aan geven, ligt er een uitstekende basis om tot concrete zaken te komen.”

Deel dit bericht