Braziliaanse sojateelt verduurzamen met Nederlandse precisietechnologie

Bert van ReesNieuws

Kunnen we de Braziliaanse sojateelt verduurzamen met Nederlandse precisietechnologie? En kunnen we deze kennis toepassen in de opkomende Europese sojateelt? Een groep Nederlandse en Braziliaanse bedrijven en kennisinstellingen heeft dit jaar onderzocht op welke manier dit gestalte kan krijgen. Met succes, want de aanvraag voor een PPS-project is de deur uit.

Soja is wereldwijd één van de vijf belangrijkste gewassen voor de teelt van eiwitten voor dierlijke en humane consumptie. Soja is ook een gewas waar een flink aantal milieuproblemen aan kleeft. Sommige producenten werken er hard aan om de problemen te tackelen. Precisielandbouw kan ze daarbij helpen, verwacht Corné Kempenaar van Wageningen University & Research. Tegelijkertijd helpt het project ook Nederland: er wordt kennis ontwikkeld die ook toepasbaar is voor de zich ontwikkelende sojateelt in Europa. Zo draagt het project ook bij aan de realisatie van kringlooplandbouw in Nederland.

Vorig jaar ontmoette Kempenaar op een Braziliaans congres rondom precisielandbouw een aantal interessante partijen: “We kwamen tot de conclusie dat we met onze expertises, gekoppeld aan die van een aantal Nederlandse partijen, een consortium konden bouwen dat zowel op het gebied van precisielandbouw als op het gebied van sojateelttechnieken over state-of-the art kennis beschikten.”

Om maximaal resultaat met het consortium te bereiken, is de afgelopen maanden in een Seed Money Project (SMP) onderzocht wat de beste aanvliegroute is om de sojateelt in Brazilië met precisietechnologie te verduurzamen. Daarbij waren verschillende Nederlandse mkb-bedrijven als Bioscope, Hiber en Rometron betrokken, net als Syngenta, de Nederlandse ambassade in Brazilië en een aantal Braziliaanse bedrijven en kennisinstellingen. Kempenaar: “We hebben onderzocht welke technologieën interessant zijn, wie precies over welke expertise beschikt en hoe we dat in elkaar konden vlechten in een goed project. Internationale projecten met relatief onbekende partijen zijn vaak lastig op te tuigen. De SMP-regeling geeft je de gelegenheid om een goede inventarisatie te maken van de situatie, en van wat je nodig hebt om tot een goed project te komen. Ook belangrijk: je leert elkaar goed kennen.”

Inmiddels heeft Kempenaar met het consortium een PPS-projectvoorstel ingediend: “Als deze wordt goedgekeurd, gaan we vanaf volgend jaar slimme sensoren, robots en geavanceerde decision support managementsystemen ontwikkelen om het gebruik van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en irrigatiewater flink terug te brengen en zo de sojateelt te verduurzamen.” Het project moet daarbij meerdere voordelen opleveren: “Uiteraard moet het business opleveren voor de commerciële partijen in ons consortium, maar daarnaast moet het ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de sojateelt én doen we kennis op die ook toepasbaar is voor de zich ontwikkelende sojateelt in Europa.”

Vanaf 15 oktober is de regeling voor Seed Money Projecten die in 2021 starten geopend. De regeling is gepubliceerd op de websites van de Topsector Agri & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

 

Deel dit bericht