Bieden nieuwe kweekvissoorten kansen voor de Europese kweekvissector?

Bert van ReesNieuws

De Europese kweekvissector ondervindt stevige concurrentie van viskwekers buiten Europa. Daardoor is er weinig financiële ruimte om te investeren in innovatie en komt de economische positie van de sector steeds verder onder druk te staan. In het, door de Topsector meegefinancierde, EU-project Diversify is de afgelopen jaren onderzocht of de kweek van nieuwe vissoorten kansrijk is.

In Europa bestaat het overgrote deel van het aanbod van kweekvis uit een handvol soorten. Deze soorten worden ook veel buiten Europa gekweekt. Omdat de kweekkosten buiten Europa veel lager zijn, kan het interessant zijn om hier andere soorten te gaan kweken. In het project is voor vijf kansrijke vissoorten technisch onderzoek gedaan ten behoeve van kweekoptimalisatie. Daarnaast is voor dezelfde vissoorten onderzocht wat de houding van consumenten is ten opzichte van kweekvis in het algemeen, hoe consumenten in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk aankijken tegen deze kansrijke nieuwe kweekvissoorten en hoe ze het beste geïntroduceerd kunnen worden in de markt. Dit projectonderdeel werd geleid en mede uitgevoerd door Wageningen Economic Research.

Uit het project bleek dat Europese consumenten over het algemeen nauwelijks onderscheid tussen kweekvis en wilde vis maken en dat  in de meeste landen drie groepen consumenten te identificeren: betrokken mensen die traditioneel kiezen, betrokken mensen die open staan voor innovatieve producten en mensen die geen betrokkenheid voelen bij visproducten. Introductie van nieuwe kweekvissoorten lijkt het meest effect te hebben bij de groep die open staat voor nieuwe producten. In alle landen hebben de consumenten die kiezen voor de nieuwe producten voorkeur voor lokaal product en de over het algemeen geringe productkennis. Ondersteuning in de voorlichting bij de verkooppunten zou dit kunnen oplossen.

Het onderzoek leert dat een Pan-Europese marktpenetratiestrategie niet wordt geadviseerd. Het onderzoek liet zien dat consumenten in de verschillende landen verschillende aankoopmotieven hebben. Zo heeft het prijsinstrument voor een nieuwe vissoort een positief aankoopeffect in Spanje, maar werkt het averechts in de andere landen.

Meer informatie over de resultaten is te op de project-site of bij Gemma Tacken.

Deel dit bericht