Akkerbouw werkt aan weerbare teelt op zand

Bert van ReesNieuws

De ambitie van de akkerbouw is helder: in 2030 is de sector koploper in aantoonbaar duurzame teeltmethoden. Dat vraagt om een integrale aanpak die een robuust teeltsysteem met weerbare planten centraal stelt. In de komende vier jaar wordt binnen de PPS ‘Integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand’ gewerkt aan praktische maatregelen voor de beheersing van ziekten, plagen en onkruiden, specifiek voor telers op de zandgronden.

Gewasbeschermingsmiddelen zijn van belang voor een goede oogst, maar de afhankelijkheid ervan en de kwetsbaarheid van het huidige systeem, maken dat een omslag nodig is. Door het centraal stellen van weerbare planten en teeltsystemen, kunnen telers stappen zetten richting de realisatie van de ambitie om schadelijke emissies terug te dringen en de afhankelijkheid van chemische middelen te verminderen. Dit vraagt om een integrale aanpak van de hele bedrijfsvoering met thema’s als gewasrotatie, weerbare rassen, bodembeheer, monitoring in het seizoen en gerichte bestrijding.

De PPS wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research op initiatief van Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw en in samenwerking met Stichting IRS, Agrifirm, Artemis, CZAV, LambWeston, Geersing Potato Specialist, Cebeco AgroChemie, Oro Agri, Bayer, Syngenta, UPL, Ecostyle Professional en HZPC. De komende vier jaar wordt er in totaal – collectieve onderzoeksgelden en publieke gelden – bijna €2,8 miljoen in geïnvesteerd.

Deel dit bericht