Akkerbouw aan de slag met BiodiversiteitsMonitor

Bert van ReesNieuws

Op 14 februari is de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw feestelijk gelanceerd. De monitor is voortgekomen uit het gelijknamige PPS-project. Het instrument maakt prestaties van de akkerbouw om de biodiversiteit te versterken op een eenduidige manier meetbaar.

Tineke de Vries, voorzitter van de LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente overhandigde het eerste exemplaar van de brochure BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw aan Jan-Kees Goet, secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De brochure bevat acht kritische prestatie-indicatoren die aan de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw ten grondslag liggen, inclusief de berekeningssystematiek. Verschillende partijen, waaronder Agrifirm, Avebe, Cosun en Rabobank, gaan komende periode pilots draaien met de monitor om de inzet van akkerbouwers op biodiversiteit daadwerkelijk te kunnen waarderen en belonen.

De BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw is onderdeel van het Actieplan Plantgezondheid van BO Akkerbouw. Via dit actieplan werkt BO Akkerbouw samen met andere organisaties aan duurzame teeltmethoden, waarvan biodiversiteit één van de pijlers is. De ontwikkeling van de monitor en de daarbij horende beloningssystematiek is sterk verbonden met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Deel dit bericht