Advies PPS-call 2016 uitgebracht aan ez

adminNieuws

Het ministerie van Economische Zaken heeft in het Innovatiecontract 2016-2017 voor 2016 € 31,32 mln aan onderzoekscapaciteit van DLO en € 6,90 mln van TNO onder de inhoudelijke regie van de Topsector Agri&Food gebracht. De programma’s bij DLO en TNO zijn een belangrijk onderdeel van een samenhangend pakket aan instrumenten en activiteiten op het gebied van kennis en innovatie om de ambities van de Topsector te realiseren en de sterke uitgangspositie verder uit te bouwen.

Voor het vraaggestuurd programmeren van de DLO en TNO capaciteit vraagt het TKI Agri&Food sinds 2012 jaarlijks voorstellen voor Publiek Private Samenwerking (PPS) in een call. Met deze call wordt ruimte gegeven aan bedrijven om samen met kennisinstellingen en overheid met voorstellen te komen die aansluiten op de ambities uit het Innovatiecontract. De sector heeft op deze wijze een vraag-gestuurd portfolio van 89 PPS-en opgebouwd met participatie van DLO en TNO. 36 van de PPS-en hebben een omvang van meer dan € 0,5 mln per jaar. De totale publiek-private inzet over de periode 2013-2018 bedraagt € 208 mln met een privaat aandeel van 58%. In totaal zijn zo’n 400 bedrijven betrokken, waaronder ruim 300 MKB.

CALL VOOR ONDERZOEK 2016
In april jl. heeft het TKI Agri&Food een call uitgeschreven voor de inzet van de vrijvallende onderzoekscapaciteit in 2016. Hierbij gaat het om een inzet van € 7,8 mln (excl. BTW) capaciteit bij DLO en TNO in 2016. In deze call zijn voorstellen van MKB opnieuw via wegingsfactoren bevoordeeld bij het inpassen. Ook kregen voorstellen die  aansloten op de vastgestelde focusonderwerpen  prioriteit. In de call zijn ten opzichte van voorgaande jaren hogere eisen gesteld aan het cash aandeel in de private bijdrage.

RESULTAAT CALL 2016
In juni heeft het TKI Agri&Food 93 verkorte voorstellen ontvangen met een tweemaal overschrijding van de beschikbare onderzoekscapaciteit. Het totale projectbudget van al deze PPS-en over de gehele looptijd inclusief private bijdragen bedroeg 125 mln. euro. Na een eerste adviesronde zijn 59 indieners uitgenodigd om een volledig projectvoorstel uit te werken. Dit heeft geresulteerd in 35 ingediende voorstellen. De totale projectomvang van de PPS-en die zijn ingediend bedraagt 65 mln. euro, de gevraagde capaciteit voor 2016 is 7.683 keuro. De voorstellen zijn gerankt door zeven onafhankelijke beoordelingscommissies. De kwaliteit van de voorstellen is beter dan vorig jaar. Op basis van de ranking adviseren het Topteam Agri&Food en het TKI Agri&Food bestuur om de vrijvallende DLO en TNO capaciteit toe te wijzen aan 31 PPS voorstellen. Deze PPS-en zijn goed verdeeld over de acht roadmap thema’s, sluiten aan op de focusonderwerpen en kennen een goede deelname van het MKB. Negen van de 31 voor honorering geselecteerde projectvoorstellen hebben een totale projectomvang die groter is dan 2 mln euro.

ADVIES OVER INZET ONDERZOEKSCAPACITEIT DLO EN TNO
Op basis van de beoordeling adviseren het Topteam Agri&Food en het TKI Agri&Food bestuur om    31 projectvoorstellen met een totaalomvang van 59 mln. euro te honoreren. Hierbij gaat het om 5,7 M€ (excl. BTW) DLO capaciteit, 1,2 M€ (excl. BTW) TNO capaciteit en 35 k€ TKI-toeslag in 2016.

Daarnaast wordt geadviseerd tot een reservering voor de economische informatievoorziening van k€ 400 (excl. BTW). Tenslotte is het advies de resterende middelen DLO en TNO (ca. 200 à 300 k€ voor DLO resp. TNO) in te zetten voor het stimuleren van de cross-over Smart Agri&Food.

De volledige openbare samenvatting van het advies is hier te lezen.

Deel dit bericht