Aalt Dijkhuizen voorzitter tki-bestuur agri & food

adminNieuws

Het topteam Agri & Food heeft besloten haar voorzitter Aalt Dijkhuizen tevens te benoemen als voorzitter van het TKI-bestuur (Topconsortium Kennis en Innovatie). Hij volgt daarmee Emmo Meijer op, die per 1 april start als boegbeeld van de topsector Chemie. Met de dubbelrol wil het topteam de verbinding tussen strategie en uitvoering versterken, intern de lijnen verkorten en extern de slagkracht vergroten. Daarmee volgt ze het model van de topsectoren Chemie en High Tech Systems, die er goede ervaringen mee hebben opgedaan.

Binnen de topsector zet het topteam de lijnen uit en stelt de thema’s vast voor innovatie. Het TKI coördineert het tot stand komen van de innovatieagenda en verzorgt de onderzoeksprogrammering. De uitkomst hiervan wordt jaarlijks vastgesteld door het topteam, die deze publiek-private samenwerkingsprojecten vervolgens ter financiering aanbiedt aan de Minister van EZ. Daarbij gaat het in totaal om ruim € 35 miljoen van de overheid voor toegepast onderzoek in de vorm van in te schakelen capaciteit bij WUR en TNO, een bedrag dat ruim verdubbeld wordt door het bedrijfsleven. Daarnaast kan de topsector meedingen naar € 300 miljoen voor fundamenteel onderzoek en € 55 miljoen voor innovatie in het MKB.

Deel dit bericht