95%-versie Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel beschikbaar

Bert van ReesNieuws

De Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 Landbouw, Water, Voedsel geeft aan waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden door bedrijfsleven, overheid en kennis- en onderzoeksinstellingen. Deze agenda is één van de zes KIA’s die worden opgesteld in het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben deze KIA gezamenlijk opgesteld, in samenspraak met departementen, regio en een breed veld aan stakeholders vanuit onder meer bedrijfsleven, kennisinstellingen en ngo’s.

Inmiddels is er een gezamenlijke 95%-versie van de Kennis-en Innovatie Agenda Landbouw, Water en Voedsel 2020-2023 (KIA LWV) en een 95%-versie van de Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s). Verdere uitwerking van deze versie vindt voor 15 oktober 2019 plaats.

De concept-agenda’s vormen de basis voor het Kennis- en Innovatieconvenant, waar alle betrokken partijen de afspraken vastleggen over hun (financiële) bijdrage aan de uitvoering van de Kennis- en Innovatieagenda’s. Voorafgaand aan de ondertekening van het Kennis- en Innovatieconvenant worden ook de Kennis- en Innovatieagenda’s in november 2019 definitief vastgesteld.

Deel dit bericht