GroenPact lanceert site met voorbeelden samenwerking groen onderwijs

Bert van ReesNieuws

In GroenPact (voorheen de Ontwikkelagenda) slaan bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineen om het groene kennis- en innovatiesysteem in Nederland verder te versterken. Samen werken ze aan het realiseren van de gezamenlijke ambitie om internationaal voorloper te blijven in het oplossen van grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid. Sinds kort heeft GroenPact een website waarin, naast nieuws, voorbeelden van samenwerking tussen groen onderwijs, bedrijfsleven en overheid worden weergegeven.

Pilots langs 6 actielijnen
Het groene onderwijs innoveert en inspireert. Met concrete Groenpact-pilots worden mensen met de juiste groene kennis en vaardigheden aan elkaar verbonden. Dit is essentieel voor de kracht, de innovatie en ontwikkeling van de groene sector. Dat gebeurt langs 6 actielijnen: innovatie, arbeidsmarkt, internationaal, cross-overs, Leven Lang Leren en imago.

Deelnemers GroenPact
Ruim 40 partijen uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid vormen samen de stevige fundering van GroenPact. Op 26 oktober 2016 ondertekenden vertegenwoordigers van deze partijen de Ontwikkelagenda Groen Onderwijs, deze beschrijft de concrete doelen en acties die de ondertekenaars ondernemen om samen te zorgen voor voldoende goed opgeleide mensen voor de groene sector. We staan voor krachtig en toekomstgericht groen onderwijs, van vmbo tot wetenschappelijk onderwijs.

Internationale samenwerking
Nederland heeft internationaal een leidende positie in de agrifood sector. Dat vraagt ook om internationale samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiden. In de actielijn Internationaal van GroenPact wordt samenwerking tot stand gebracht binnen het Borderless Network.

Deel dit bericht