48 nieuwe pps-projecten van start in 2017

adminNieuws

Volgend jaar starten 48 nieuwe PPS-projecten. De projecten zijn geselecteerd uit de 181 projectideeën die in het voorjaar door bedrijven zijn ingediend. Vier van de projecten zijn voortzettingen van grote PPS-programma’s. De totale omvang van de toegekende projecten bedraagt bijna 115 miljoen euro.  Voor 2017 is de publieke bijdrage vanuit  het ministerie van Economische Zaken 13,7 miljoen euro. Het bedrijfsleven financiert minimaal eenzelfde bedrag.

In PPS-projecten doen consortia van bedrijven samen met TNO en/of DLO-instituten toegepast onderzoek naar een onderwerp dat binnen de innovatieagenda ven de topsector past. De financiering van deze projecten wordt deels door de bedrijven opgebracht en deels door het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie zet daarvoor de onderzoekscapaciteit van DLO en TNO in.

In het voorjaar heeft TKI Agri & Food een oproep voor projectideeën gedaan. Dit leverde 181 projectideeën op. Van deze ideeën werden er, na een adviesronde bij TKI Agri & Food, 88 uitgewerkt tot volledige projectvoorstellen. Na een onafhankelijke beoordeling van deze voorstellen zijn er 48 projecten gehonoreerd. Bij 11 van deze projecten wordt minimaal de helft van de private financiering door MKB-bedrijven ingezet. Zodra de consortiumpartners overeenstemming hebben bereikt over de precieze inzet in het project, gaat het PPS-project van start. Naar verwachting starten de projecten begin 2017.

Onder de gehonoreerde projecten vallen vier voortzettingen van lopende grote PPS-programma’s, te weten Breed4Food, Feed4Foodure, Mest en Mineralen en Beter Bodembeheer. Binnen elke roadmap van de innovatieagenda zijn projecten gehonoreerd (zie tabel).

Klik hier voor een samenvatting van het advies, inclusief een overzicht van honoreerde projecten, aan de minister van Economische Zaken.

* Daarnaast zijn nog 3 HT-voorstellen gehonoreerd bij andere thema’s (CK, HP en VV). Totale projectomvang incl. deze voorstellen is 11.858 k€ en DLO/TNO-budget 2017 897 k€.

Deel dit bericht