43 nieuwe PPS-projecten geselecteerd voor 2019

Bert van ReesNieuws

Volgend jaar starten 43 nieuwe PPS-projecten in de Topsector Agri & Food. De projecten zijn geselecteerd uit de 136 projectideeën die in het voorjaar door bedrijven en kennisinstellingen zijn ingediend. De totale omvang van de projecten bedraagt ruim 20 miljoen euro. Daarvan draagt het ministerie van LNV ruim 12 miljoen euro bij via de subsidie aan Wageningen Research.

Van de 136 projectideeën zijn er 74 uitgewerkt in volledige projectvoorstellen. Op basis van kwaliteit en beschikbaar budget konden 43 projecten worden gehonoreerd.

In het kernthema Consument en Maatschappij starten volgend jaar 5 projecten, onder andere op het gebied van het succesvoller aanbieden van de gezonde keuze en op het gebied van eetbeleving bij ouderen. Volgend jaar starten 8 nieuwe projecten binnen het kernthema Klimaatneutraal op het gebied van duurzame dierhouderijsystemen, dierziektepreventie, nieuwe landbouwgewassen en verbetering van de bodemgezondheid.

Het kernthema Gezond & Veilig krijgt er volgend jaar 16 nieuwe projecten bij. Er wordt onder andere onderzoek gedaan naar de introductie van plantaardige eiwitten, verbetering van de voedselveiligheid en de effecten van voeding op de gezondheid. Op het gebied van Circulair starten 8 nieuwe projecten waarin in de meeste gevallen valorisatie van zijstromen centraal staat. Ook starten er 6 projecten binnen het kernthema Slimme Technologie. Daar wordt onder andere ingezet op de verdere ontwikkeling van precisielandbouw en op de inzet van artificial intelligence in de varkensstal.

Dit jaar is er extra aandacht besteed aan de samenwerking met HBO-instellingen en aan het realiseren van crossovers. In verschillende matchmakingbijeenkomsten zijn kansen voor samenwerking onderzocht. Dit heeft geresulteerd in zes voorstellen met een substantiële inzet van HBO-lectoren, – docenten en -studenten. Ook zijn er drie crossover-voorstellen met de Topsector HTSM gehonoreerd, één voorstel met de Topsector Chemie, één met de Topsector Life Sciences & Health en één met de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Met T&U is daarnaast goed afgestemd over taakverdeling: projecten rond Bodem worden gefinancierd door Agri&Food, projecten rond Plantgezondheid door T&U, projecten die over beide gaan (bodem-plant-interacties) worden verdeeld zodanig dat ze niet tussen de topsectoren in vallen.

Deel dit bericht