4 april: Synergie Meet-Up Cyber Security

Bert van ReesNieuws

Cybersecurity is essentieel voor de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Maar ook voor de andere topsectoren! Is er verschil tussen cybersecurity voor een kas versus een kantoor? Is er verschil in security in sensoren voor de zorg en in de tuinbouw? Is er verschil in cybersecurity voor agioketen versus de energieketen?

Topsector Agri & Food wil meewerken aan de opzet van een gezamenlijk R&D-programma binnen het CS4NL-programma. Om dit programma goed in te richten, organiseren de beide topsectoren op donderdag 4 april de Synergie Meet-Up Cyber Security waarin er wordt ingegaan op dit thema en er samen met u onderzocht wordt waar binnen de Topsectoren T&U en A&F draagvlak is voor participatie.

Lees meer

Deel dit bericht