30 september informatiemiddag NWO-instrument Perspectief

Bert van ReesNieuws

NWO heeft haar financieringsinstrument Perspectief aangepast aan het nieuwe missiegedreven topsectorenbeleid. Vanuit Perspectief worden onderzoeksprogramma’s gefinancierd die bijdragen aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland. Consortia van onderzoekers, bedrijven en andere instellingen worden uitgedaagd om met een technologisch baanbrekend voorstel te komen. Voor het ontwikkelen van nieuwe technologie is het nodig nieuwe onderzoekslijnen op te zetten, oude netwerken te overstijgen en een innige samenwerking te creëren tussen wetenschappers en bedrijfsleven. Het financieringsinstrument Perspectief richt zich op het stimuleren daarvan om zo innovatieknelpunten op te lossen. Vernieuwende kennis krijgt vorm in een toepassing die bijdraagt aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland.

Voor de komende ronde komt naar verwachting tussen ongeveer 19 miljoen euro beschikbaar, per programma maximaal 4 miljoen euro. Om onderzoekers en ondernemers te informeren, organiseert NWO een informatie- en matchmakingsbijeenkomst op 30 september in Utrecht. Tijdens de dag zal het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een toelichting geven op het vernieuwde Topsectorenbeleid, gaan de topsectoren in op de nieuwe KIA’s, de onderzoeksinstellingen en hogescholen op hun bijdrage aan de KIA’s en licht NWO de gewijzigde voorwaarden en mogelijkheden van Perspectief toe.

Matchmaking
Naast informatieverstrekking over de nieuwe ronde, wordt de bijeenkomst ook gebruikt om de samenwerking met en tussen de topsectoren te versterken en onderzoekers, maatschappelijke instellingen en bedrijven de kans te geven de eerste aanzet voor hun plannen te pitchen, te zoeken naar partners of hun ideeën te toetsen op passendheid in de KIA’s.

Datum: maandag 30 september van 10.00 -15.30
Locatie: NWO, Winthontlaan 2, 3526 KV Utrecht
Aanmelden: via het aanmeldformulier

Deel dit bericht