23 november: Kenniscafé – Hoe benut je internationale kansen?

Bert van ReesNieuws

De grote uitdagingen en kansen voor de Nederlandse tuinbouw- en agrifoodsector houden niet op bij de grens. Daarom zetten de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food ook in op internationale publiek-private samenwerking. Zo kunnen overheden en bedrijven oplossingen creëren die zij alleen niet kunnen realiseren.

In dit Kenniscafé ontdekt u met welke projectvormen de samenwerking wordt ondersteund. We gaan in op Seed Money Projecten waarin Nederlandse bedrijven een mogelijke internationale samenwerking kunnen verkennen en we gaan in op PPS-projecten waarin concreet wordt gewerkt aan de benutting van een kans.

We nemen u virtueel mee naar de Verenigde Staten waar twee grote internationale PPS-en lopen: bedekte teelt in Californië en automatisering in de fruitteelt in Washington State. Bij deze samenwerking zijn (lokale) telers, technologie ontwikkelaars, R&D-instellingen en overheden betrokken. Maar om een PPS uit te bouwen spelen ook partijen als NL Works, ambassades en het georganiseerd bedrijfsleven een belangrijke rol.

Meer info en aanmelden

Deel dit bericht