Groenpact Event: Voorbereid de toekomst in

Bert van ReesNieuws

Op maandag 25 en dinsdag 26 maart 2024 organiseert Groenpact het event; “Voorbereid de toekomst in” voor onderwijs, werkenden en overheden in het groene domein. Een inspirerend event waar de deelnemers samen aan de slag gaan om kansen te zien en te pakken om waarde te creëren voor een groene toekomst. Op maandag en dinsdag vindt een Hackathon plaats en op dinsdagmiddag een grote conferentie met interessante, inspirerende sprekers waarbij de eerste opbrengsten van de Hackathon al worden gedeeld.

Tijdens dit gezamenlijke event van “Groen Ondernemerschap” en de versnellingsprogramma’s Arbeidsmarkt en Digitalisering & Technologie gaan we in op de vraag; Hoe gaan we voorbereid de toekomst in? Welke kansen zien we voor (meervoudige) waardecreatie? Hoe kunnen digitalisering en technologie hieraan bijdragen en welke kennis en vaardigheden zijn nodig voor de arbeidsmarkt van de toekomst? Voor jezelf als persoon, als werkende of faciliterend voor een ander? En wie pakt welke rol? Wat kunnen wij samen doen?

Hacketon
Voorafgaand aan de conferentie op dinsdagmiddag 26 maart, vindt er op maandag 25 en dinsdagochtend 26 maart een hackathon plaats. Met als hoofdthema’s: arbeidsmarkt, digitalisering & technologie en ondernemen in de toekomst. Tijdens deze hackathon scheppen we in verschillende casussen een beeld van de toekomst. We gaan actief aan de slag met de nodige skills (kennis, houding én vaardigheden) op het gebied van waardecreatie, ondernemen, digitale- en vakinhoudelijke vaardigheden.

Meer informatie

Deel dit bericht